Licenciranje

Licenciranje u powerlifting sportu

 Rešenje ministarstva omladine i sporta Download
 Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa Fakultetom-TIMS                                                                                                                                                                     Download
 Odluka o imenovanju rukovodioca stručnog osposobljavanja       Download
 Potvrda zaposlenju rukovodioca stručnog osposobljavanja Download
 Pravilnik o aktivnostima predavača i saradnika Download
 Pravilnik o samovrednovanju nastave pedagoškog rada predavača i saradnika Download