Pravilnici
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti Download
Pravilnik o medicinskoj zaštiti Download
Tehnička pravila IPF (ENG) 2021 Download
Tehnička pravila IPC powerlifting (ENG) Download
Program antidoping delovanja Download
IPF Anti-doping pravila (ENG) Download
Pravilnik o knjizi članova Powerlifting saveza Srbije Download
Zakon o sportu 2016 Download
Pravilnik o sportskim granama u Republici Srbiji 2016 Download
Dozvoljena Oprema IPF 2019-2022 Download