Потписан Уговор о пословно-техничкој сарадњи између Факултета за спорт и туризам Новог Сада и Поверлифтинг савеза Србије
ponedeljak, 08 jun 2020 20:21

Предмет Уговора је сарадња уговорних страна у области неформалног образовања, а у складу са Законом о спорту и Правилником о номенклатури спортских занимања и звања, односно оспособљавања - тренера, инструктора, судија, спортских менаџера, организатора спортског пословања и других, у складу са потребама Савеза.

Пријаве су преко Факултета.

ПДФ