ANTIDOPING EDUKACIJA
sreda, 25 jul 2018 17:14
 
Osnovna antidoping edukacija je u obavezi za sve registrovane takmičare Powerlifting saveza Srbije.
 
Osnovna antidoping edukacija se vrši elektronskim putem i to preko web site Antidoping agencije Republike Srbije, a link za edukaciju je sledeći:
 
 
Sam proces edukacije i rešavanja testa je veoma jednostavan, a uslov koji je potrebno ispuniti da bi se uspešno položio test i dobio sertifikat da je test uspešno završen je 60% uspešno rešenih pitanja. 
 
Kada polaznik uspešno završi edukaciju i položi test sertifikat o položenoj antidoping edukaciji stiže automatski na email adresu sportiste, nacionalnog saveza, i Antidoping agencije. Na taj način svi imamo pun uvid u ceo proces.
 
Sportski pozdrav
Powerlifting savez Srbije 
 
 
     beogradskioglasi.com      beogym.rs      nfas.eu